Akty prawne wydane przez organy Narodowego Banku Polskiego

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w roku 2020

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pozycja Data publikacji Tytuł Plik
29 2020-01-09 Zarządzenie nr 36/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Zygmunt III Waza
  PDF
86 2020-01-22 Zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem
  PDF
182 2020-02-14 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
  PDF
261 2020-03-12 Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej
  PDF
264 2020-03-13 Uchwała nr 12/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
  PDF
342 2020-04-09 Uchwała nr 5/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
  PDF
387 2020-04-28 Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
  PDF
393 2020-05-06 Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – kościół Mariacki
  PDF
409 2020-05-12 Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie
  PDF
464 2020-05-27 Zarządzenie nr 7/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i ielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – złotówka gdańska Augusta III
  PDF
471 2020-05-30 Uchwała nr 8/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019
  PDF
472 2020-05-30 Uchwała nr 9/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019
  PDF
508 2020-06-10 Zarządzenie nr 8/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Stanisław Głąbiński
  PDF
583 2020-06-29 Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Węgrów
  PDF
619 2020-07-14 Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”
  PDF
668 2020-07-29 Uchwała nr 33/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
  PDF
671 2020-07-30 Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
  PDF
672 2020-07-30 Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – 75. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
  PDF
680 2020-08-03 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
  PDF
777 2020-09-01 Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” – Krzysztof Klenczon
  PDF
792 2020-09-08 Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Stanisław Grabski
  PDF
843 2020-09-23 Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Leopold Caro
  PDF
859 2020-09-25 Uchwała nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021
  PDF
861 2020-09-25 Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r.
ww sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Wielkie aktorki” – Antonina Hoffmann
  PDF
939 2020-10-14 Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”
  PDF
950 2020-10-16 Zarządzenie nr 22/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Wincenty Witos
  PDF
960 2020-10-19 Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – pałac Branickich w Białymstoku
  PDF
1042 2020-11-13 Zarządzenie nr 25/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Władysław IV Waza
  PDF
1043 2020-11-13 Zarządzenie nr 26/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau
  PDF

Narodowy Bank Polski  |  Rządowe Centrum Legislacji  |

Copyright © 2012-2022 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.