Akty prawne wydane przez organy Narodowego Banku Polskiego

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w roku 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pozycja Data publikacji Tytuł Plik
3 2019-01-03 Zarządzenie nr 31/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Stefan Batory
  PDF
22 2019-01-09 Zarządzenie nr 32/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego
  PDF
59 2019-01-21 Zarządzenie nr 1/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych
  PDF
124 2019-01-29 Zarządzenie nr 2/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł „Sejm Ustawodawczy 1919–1922”
  PDF
193 2019-02-19 Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego
  PDF
218 2019-03-07 Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską
  PDF
240 2019-03-18 Zarządzenie nr 6/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Roman Rybarski
  PDF
249 2019-03-20 Zarządzenie nr 7/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie utworzenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  PDF
293 2019-04-03 Zarządzenie nr 9/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Stanisław Kasznica „Wąsowski”
  PDF
294 2019-04-03 Zarządzenie nr 8/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  PDF
392 2019-04-24 Zarządzenie nr 11/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego
  PDF
408 2019-05-06 Zarządzenie nr 13/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – zabytki Fromborka
  PDF
436 2019-05-17 Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego
  PDF
437 2019-05-17 Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł
  PDF
461 2019-05-28 Zarządzenie nr 16/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Wielkie aktorki” – Helena Modrzejewska
  PDF
466 2019-05-30 Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018
  PDF
467 2019-05-30 Uchwała nr 3/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018
  PDF
478 2019-06-06 Zarządzenie nr 17/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej
  PDF
580 2019-06-24 Zarządzenie nr 18/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – szóstak Jana Sobieskiego
  PDF
592 2019-06-28 Zarządzenie nr 19/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti
  PDF
720 2019-07-31 Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej
  PDF
721 2019-07-31 Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Wizna
  PDF
798 2019-09-10 Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz
  PDF
838 2019-09-13 Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie
  PDF
856 2019-09-20 Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
  PDF
876 2019-09-25 Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
  PDF
880 2019-09-26 Zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Łukasz Ciepliński „Pług”
  PDF

Narodowy Bank Polski  |  Rządowe Centrum Legislacji  |

Copyright © 2009-2019 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.